pkb per capita warszawa

Pomiędzy tymi regionami tworzącymi województwo istnieje wyraźna różnica rozwoju. Region Warszawski stołeczny wytworzył prawie 18 proc. PKB (ok. 413 mld zł) i jego wartość podniosła się w ciągu roku o 2,4 proc. Zaś Mazowiecki region wytworzył 5,5 proc. PKB i wartość ta zmieniła się o 0,1 proc. Zachodniopomorskie oraz lubuskie odnotowały bardzo podobny wynik.

pkb per capita warszawa

Na Dolnym Śląsku produkt na mieszkańca odpowiadał 110,5 proc. Średniej krajowej, w Wielkopolsce 109,1 proc., a na Śląsku 103,4 proc. Porównanie tych informacji GUS do danych Europejskie akcje: to wszystko oczy na Brexit sprzed dwóch lat pokazuje, że zeszły rok był na rozwoju regionalnego trudniejszy. W 2019 roku PKB wzrósł we wszystkich regionach, a wzrosty były znacząco silniejsze.

Udziały w tworzeniu PKB

Podobna prawidłowość w postaci wysokiego rozdźwięku międzywynikiem stolicy i reszty kraju odnotowana została także m.in. Na Słowacji (173proc. do 74 proc.), na Węgrzech (145 proc. do 71 proc.) oraz w Polsce (156proc. do 71 proc.). Warszawa wraz z przyległościami zdecydowanie wyróżnia się natle innych regionów Polski pod względem wielkości PKB na jedną osobę. Jako całykraj wypadamy gorzej od unijnej średniej. Trzeba na początku zaznaczyć, że wyniki są przedstawione w parytecie siły nabywczej, czyli nie uwzględniają kosztów życia.

  1. Pod tym względem region warszawski stołeczny był bezkonkurencyjny.
  2. Równie stała jest pozycja lidera regiony, w którym najwyższa jest wartość wzrostu gospodarczego szacowana dla każdego z mieszkańców (PKB per capita).
  3. Warszawa wraz z przyległościami zdecydowanie wyróżnia się natle innych regionów Polski pod względem wielkości PKB na jedną osobę.
  4. Trzeba na początku zaznaczyć, że wyniki są przedstawione w parytecie siły nabywczej, czyli nie uwzględniają kosztów życia.

Najciekawszą część raportu Eurostatu stanowią dane dlaposzczególnych regionów. Po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE, na miejscu lideralondyńskie City (620 proc.) zastąpił wspomniany Luksemburg (263 proc.). Bardzowysoko, bo w pierwszej dziesiątce regionów o najwyższym PKB per capita w PPS, znalazłasię Praga (192 proc.), co wyraźnie kontrastuje z wynikiem całych Czech (91proc.). Pod względem PKB per capita województwo świętokrzyskie poza już wymienionymi państwami najbardziej przypomina Chiny ( USD). Lubelskie Turkmenistan ( USD) oraz podkarpackie Nauru ( USD). Województwo łódzkie jest już tym, które znalazło się poniżej średniego poziomu PKB per capita dla całej Polski.

Bogactwo województw w porównaniu do państw. Sama Warszawa przebija Japonię

Według wstępnego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) w 2021 r. Był realnie wyższy o 5,7% w porównaniu z 2020 r., wobec spadku o 2,5% w 2020 r. (w cenach stałych roku poprzedniego).

pkb per capita warszawa

Wśród mniejspecyficznych państw liderem jest Holandia (130 proc.), która o włos wyprzedziłaDanię (129 proc.) i Austrię (128 proc.). Warto jednak zaznaczyć, że najbiedniejsze tutaj podane państwo, czyli Nauru zajmuje 88. Miejsce na 223 sklasyfikowane przez MFW. Oznacza to, że żadne z województw nie znalazło się w drugiej, biedniejszej połowie państw świata. Więc mimo zauważalnych różnic możemy stwierdzić, że Polska idzie w dobrym kierunku rozwoju gospodarczego.

PKB w regionach Polski. Warszawa ciągnie polską gospodarkę

Pierwsze z nich najbardziej zbliżone jest do Palau ( USD), lubuskie z kolei do Bułgarii ( USD). Opolskie możemy porównać do Argentyny ( USD), a podlaskie do Kostaryki ( USD). Warto zaznaczyć, że średni poziom PKB per capita dla świata wynosi ( USD).

Bogactwo województw bardzo różni się w naszym państwie. Jedne mają PKB per capita równe Turkmenistanowi inne Malcie

Wielkopolskie i śląskie osiągnęły podobny wynik. Jednak do tego pierwszego najbardziej pasuje Barbados ( USD), a drugiego Węgry ( USD). Na kolejnej pozycji znalazło się województwo https://www.tradebot.online/zloto-wspierane-crypto-tokeny-promotor-badane-by-florida-regulatory/ pomorskie. Jego produkt krajowy na mieszkańca można porównać do Polski ( USD) i Chorwacji ( USD). Bogactwo województw naszego państwa może być różnie postrzegane.

Share →

Seguimi su Twitter

Twitter Sent An Error: Could not authenticate you.

Seguimi su Facebook